Rubriky

 Czech Republic - Slapy (GFS 13 km 20.04. 00 UTC)
logo Sa
20.
Sa
20.
11h 12h
Wind speed (knots) 9 11
Wind direction WNW NW
Temperature (°C) 3 3
Cloud cover (%)
high / mid / low
97
98
100
100
100
100
 Lat: 49.75, Lon: 14.42 Timezone: CEST (UTC+2) sun06:02 - 19:59 [Archive]

Kapitánské zkoušky

K řízení jakékoliv lodi je vždy zapotřebí vlastnit licenci. Ta se získá absolvováním kapitánských kurzů a poté úspěšným složením patřičné zkoušky. Licence se dělí dle místa plavby na námořní plavbu a na řeky a přehrady. Je důležité mít správnou licenci. Jak z hlediska kontrol, tak hlavně pro případ, že by se stala nějaká havárie. Poté se vždy pojišťovna ptá, zda jste měli oprávnění loď řídit nebo ne a zda má pojistku vůbec vyplatit.

Námořní plavba

V ČR tyto licence platí pouze na moře. Nejsou přenosné pro řeky a přehrady. Platí současně pro plachetnice i pro motorové jachty. V současnosti je možné získat 2 druhy námořních licencí. Námořní licence ČR, kterou získáte od Ministerstva Dopravy ČR. Nebo Chorvatskou námořní licenci, kterou získáte v Chorvatsku na kapitanátu. Obě licence se od sebe liší podmínkami, za kterých platí. Bohužel existují firmy, které obcházejí Ministerstvo dopravy a vydávají své průkazy. Jsou velmi věrohodné, ale jsou neplatné. Aby nedocházelo k omylům z Vaší strany, vydalo ministerstvo následující upozornění:

 • Upozornění námořního úřadu – průkazy vydávané v rozporu se zák. č.61/2000 Sb.
 • Vzory průkazů vydávaných v rozporu se zákonem č. 61/2000 Sb.

Veškeré potřebné informace ohledně námořního úřadu MD ČR najdete na webu Ministerstva dopravy.

Česká licence

Licence je podmíněna třemi zkouškami:

 1. teoretickou a praktickou zkouškou z níže specifikovaných předmětů,
 2. praktickou plavbou jako člen posádky,
 3. získáním licence na radiotelefonní provoz („radio“), zkouška na Českém telekomunikačním úřadě (ČTÚ).

Po úspěšném absolvování všech 3 zkoušek vydá Ministerstva dopravy ČR licenci – oprávnění k vedení námořního plavidla. Průkazy podle MD jsou rozděleny do tří kategorií (C, B, A) podle oblasti plavby:

 • licence C – pobřežní plavba s omezením plavby do 10 námořních mil od pobřežní linie – loď o maximální délce do 12m a síla větru do 4 stupně Beaufortovy stupnice,
 • licence B – mořská plavba s omezením plavby do 200 námořních mil od pobřežní linie,
 • licence A – oceánská plavba zahrnuje námořní plavbu bez omezení plavby.

Vždy je nutné získávat jednotlivé licence postupně. Tedy nejdříve získat licenci C, potom B a nakonec A. Nelze hned na začátku získat licenci B, nebo A bez předchozího získání licence C, případně B. Tyto zkoušky platí po celém světě vždy v dané oblasti plavby C, B, A. Bližší informace o licencích naleznete na stránkách Ministerstva Dopravy ČR.

Ohledně licence na „rádio“ – tuto licenci můžete získat na ČTU v ČR nebo ve kterémkoliv státě Evropské Unie. Dále je zapotřebí mít zdravotní potvrzení od akreditovaného lékaře (je to otázka návštěvy u spec.lékaře a poplatku) Seznam akreditovaných lékařů najdete na stránkách MD ČR. Doba platnosti licence je pět let. Poté je nutné platnost prodloužit o dalších pět let. Není nutné dělat nové zkoušky, jen včas požádat o prodloužení a doložit naplutou praxi (formou lodního deníku nebo jachtařské knížky). Bližší informace na stránkách Ministerstva Dopravy ČR.

Předměty ze kterých se dělají zkoušky:

 • navigace,
 • COLREG,
 • plavební nauka,
 • meteorologie,
 • zdravověda,
 • angličtina (jen základní komunikace).

Informace o zkoušce na Českém telekomunikačním úřadě

Jak získat průkaz odborné způsobilosti k obsluze některých vysílacích rádiových zařízení.

Zvolte název licence:
e) všeobecný průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby pro námořní pohyblivou službu a vnitrozemské vodní cesty nebo
f) omezený průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby pro námořní pohyblivou službu v pobřežních cestách a vnitrozemské vodní cesty

Licence se liší stupněm úrovně angličtiny. Na stupeň C Vám stačí omezený průkaz f). Na stupeň B pak už musíte mít všeobecný e).

Přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení najdete na webu ČTÚ.   Přihlášku  pošlete  na adresu uvedenou na webu ČTÚ.

Zkušební otázky a současně i odpovědi najdete opět na webu ČTÚ.

Zkouška se provádí formou písemného testu z radiokomunikačních předpisů, radiokomunikačního provozu, elektrotechniky a radiotechniky, který je v případě některých zkoušek doplněn zkouškou ústní. Otázky pro písemné testy pro získání jednotlivých druhů průkazů námořní pohyblivé služby a pozemní radiotelegrafii včetně správných odpovědí jsou uvedeny na webu ČTÚ.

Chorvatská licence

Licence je podmíněna pouze teoretickou zkouškou. Mají platnost pouze v oblasti Chorvatského moře. Pokud si pronajmete loď v jiném státě, jsou komplikace s půjčením. Důležité ale je, že při havárii mohou nastat problémy s pojišťovnou a řešením pojistné události. Tyto zkoušky se skládají v Šibeniku na kapitanátu vždy v ÚT, nebo v Zadaru na kapitanátu vždy ve ČT. Průkaz je vystaven ihned.

Zkoušky se odehrávají v chorvatštině, angličtině, češtině, „rukama, nohama“. Není to ale žádný problém. Zkouška trvá asi půl hodiny a zkouší chorvatský úředník pověřený chorvatskou plavební správou.

Ke zkoušce je zapotřebí:

 • vyplněný formulář (vyplní se na místě),
 • pas,
 • 2× foto,
 • zaplacený poplatek asi 850,– Kuna.

Řeky a přehrady

Tyto licence platí pouze pro řeky a přehrady. Nejsou přenosné na moře kromě jednoho typu, který je k tomu určený, ale má velmi omezenou platnost.

VMP – vůdce malého plavidla pro vnitrozemské vody

Zkoušky VMP se provádějí pouze teoretické, a to z řádu plavební bezpečnosti, technických základů a zdravovědy formou testů před komisí Státní plavební správy. V případě, že úspěšně složíte zkoušku odborné způsobilosti před orgány státní plavební správy, získáte průkaz (VMP), který vás opravňuje k vedení plavidla v tuzemsku a na ostatních vnitřních vodách Evropy následujících parametrů:

 • plavidlo do 20 metrů délky,
 • plavidlo do 80 m2 základního oplachtění (větší rozsah možno získat absolvováním jednoduché praktické zkoušky),
 • plavidlo do 12ti cestujících na palubě,
 • plavidlo do výkonu motoru 100 kW (za příplatek 1.500,- Kč bez omezení výkonu).

Průkaz odborné způsobilosti má neomezenou dobu platnosti!

Je možnost rozšíření o malou příbřežní plavbu (do vzdálenosti 0,75 Nm od pobřeží v denní době).

K žádosti o vykonání zkoušky odborné způsobilosti musíte předložit mj.:
2 ks barevné fotografie pasového formátu o rozměru 3,5 na 4,5 cm,
potvrzení lékaře musí být na formuláři, který si můžete vytisknout z webových stránek Státní plavební správy,
kolek 350Kč pro vnitrozemskou plavbu,
výpis z trestního rejstříku (ne starší než 3 měsíce).

Bez těchto náležitostí a dokumentů nemůže být uchazeč připuštěn k vykonání zkoušky.

Bližší informace o odborné způsobilosti vůdce malého plavidla můžete získat z webových stránek Státní plavební správy.